0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

OBS De Velden werk samen met de Veerkieker. De Veerkieker zorgt voor erfgoededucatie op basisscholen in Weststellingwerf. Dit zijn lessen die gebaseerd zijn op de thuisomgeving, het ‘heem’ van de kinderen. Dit wordt ook wel heemkunde genoemd. Dit vak is ingevoerd als vervanging voor het verplichte vak Fries, zoals dat in de rest van de provincie gegeven wordt. Binnen heemkunde is er aandacht voor de streektaal Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur en kunst.
Het team van de school heeft de training van De Veerkieker gevolgd. De Stichting Comprix, waaronder de school valt, ontwikkelt in overleg met de Stichting Stellingwarver Schrieversronte, lesmateriaal voor de scholen.

De school heeft in overleg met de Veerkieker een maatwerkprogramma voor de leerlingen van OBS De Velden gemaakt;

‘Het verbinden van erfgoed aan taal, rekenen, wereldoriëntatie en de creatieve vakken is een belangrijk doel van de teamtraining.
Verbinding tussen vakken en de wereld om je heen maakt leren betekenisvol!
De teamtraining begint met een inleiding over het KEK gedachtegoed: de verbinding tussen procesgerichte didactiek (oriënteren, onderzoeken, maken, presenteren) en de kunstenaarsmindset.

De link met de Veerkieker is dat het verhaal over de Stellingwerven wordt verbonden aan het 'out of the box' omgaan met kennis en deze verbinden met creativiteit.

Tijdens de teamtraining gaan jullie heel praktisch aan de slag met deze verbindingen.

Uiteindelijk resulteert het zelf ervaren van deze verbindingen tot het inzien van meer mogelijkheden en het ontwerpen van nieuwe vakoverstijgende lessen.


Leerlingen die OBS De Velden na acht jaar verlaten staan positief ten opzichte van de streektaal; Stellingwarfs, de geschiedenis, de natuur, het landschap, de kunst en de bewoners.
 

 

Geplaatst op: 15 April 2024

terug