Schoolgids

Iedere school krijgt steeds meer zijn eigen manier van werken; basisscholen verschillen steeds meer van elkaar. Ieder heeft een eigen sfeer en een eigen manier waarop kinderen er leren. Deze gids geeft aan waar De Velden voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken.

Daarnaast is deze gids ook goed te gebruiken voor ouders die over niet al te lange tijd een keuze moeten maken voor een basisschool.

In deze gids proberen wij u te vertellen:

 • hoe wij de doelstellingen die de wet op het basisonderwijs ons stelt proberen te garanderen
 • en welke methode wij daarbij hanteren
 • hoe wij ook andere belangrijke zaken aan de orde stellen
 • en wat wij daarmee beogen
 • hoe wij met elkaar omgaan
 • en wat wij van de leerkrachten, de kinderen en u verwachten

De gids is dus geschreven om u te informeren. U als ouder van een leerling, maar misschien ook als toekomstige ouder van deze school. Want u bent op zoek naar een school die het beste bij uw opvattingen past. Uitgebreidere informatie is te vinden in ons schoolplan, dat op school ter inzage ligt. Soms verwijzen we in deze gids naar procedures en afspraken die ook op school op te vragen zijn.

Wat staat er verder nog in deze schoolgids?

In deze gids vertellen wij:

 • hoe de opzet van ons onderwijs is
 • hoe onze zorg voor de leerlingen is georganiseerd
 • hoe wij de resultaten meten en
 • hoe wij u daarvan op de hoogte stellen

Verder kunt u lezen wat wij van u verwachten, zoals:

 • uw aanwezigheid op contactavonden bij rapportbesprekingen
 • uw verdere participatie ter ondersteuning van het onderwijs aan De Velden

Wij besteden ook aandacht aan formele zaken als vakanties, verlofregelingen, roosters, festiviteiten, inspraak, veiligheid en de klachtenregeling. 

Schoolgids-2022-2023-Def