0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

Openbare basisschool De Velden wil u met deze gids een indruk geven van onze school. Deze gids is bestemd voor ouders die hun kind(deren) al bij ons op school hebben en voor ouders die opzoek zijn naar een geschikte school voor hun kind(deren). 

Ieder jaar wordt er door de school een schoolgids gepubliceerd met daarin informatie voor ouders, leerlingen en andere belangstellenden. De medezeggenschapsraad moet jaarlijks instemmen met de inhoud. 

Op de website ‘Scholen op de kaart’ vindt u veel informatie over onze school. Ook hier wordt onze schoolgids gepubliceerd.