Welkom

OBS De Velden is een kleine dorpsschool in Noordwolde Zuid.
De naam "De Velden" komt van het Westerse- en Oosterse veld, de gebieden die buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners in de 19e eeuw.
Ons motto: "Ieder kind is uniek". Deze gedachte bepaalt onze opdracht. Kinderen hebben het recht om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
OBS De Velden is onderdeel van Stichting Comprix.

Koningsspelen

Vrijdag 21 april werd er gezamenlijk gestart met een ontbijt.
Daarna buiten een gezamenlijke warming-up en daarna werden er in groepen allerlei spellen gespeeld met begeleiding van veel ouders. We kunnen terugzien op een heel geslaagde ochtend.
Foto's via de link: Koningsspelenof in ons fotoboek.
 

 

Paasontbijt en paaseieren zoeken

In alle groepen is gestart met een heerlijk paasontbijt verzorgt door de Oudervereniging. Daarna gingen we in groepen naar het bos. Onderweg moest er een rebus worden opgelost. In het bos werd de paashaas gezocht en na het luisteren van een paasverhaal werd er druk gezocht naar de paaseieren.
Foto's staan in het fotoboek of via de link: Paasochtend en Paasochtend deel 2

 

 

Himmelwike start op De Velden

De aftrap van de schoonmaakdagen  Weststellingwerf was bij ons op school. Na een korte toespraak van wethouder Jack Jongebloed hebben de kinderen een “vuilnissorteerspel” gespeeld. Vol enthousiasme is de vuilnisbelt op het schoolplein opgeruimd en alles in de goede emmer gedeponeerd. Na overleg binnen het groepje van drie leerlingen, kon er worden gekozen voor o.a. GFT, klein chemisch afval, glas, elektrische apparaten, plastic etc. Het lukte de kinderen prima om te sorteren. Daarna zijn de kinderen in groepen Noordwolde - Zuid ingetrokken en hebben zwerfafval gezocht. Na afloop kregen de kinderen potloodjes, een deelnemerscertificaat en een appel overhandigd. Foto's via de link Gemeentelijke schoonmaakdag of in ons fotoboek.

 

 

Weeksluiting groep 6, 7 en 8 met publiek

Vrijdag 24 maart was het de beurt aan groep 6 , 7 en 8 voor de weeksluiting met publeik. Ze hadden met z'n allen een spetterend programma bedacht.
Zo was er een toneelstuk, muziek, een quiz enz.
Foto's via de link: Weeksluiting groep 6, 7 en 8 met publiekof in ons fotoboek.