Welkom

OBS De Velden is een kleine dorpsschool in Noordwolde Zuid.
De naam "De Velden" komt van het Westerse- en Oosterse veld, de gebieden die buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners in de 19e eeuw.
 

Wij staan voor samenwerking, kwaliteit en persoonlijk contact!
​* Wij werken op basis van vertrouwen aan een veilige sfeer tussen kinderen onderling, tussen leerkrachten onderling en tussen kinderen, ouders en leerkrachten.
​* Wij staan voor kwaliteit van onderwijs: het realiseren van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van iedere leerling op cognitief, sociaal-emotioneel, motorisch en creatief gebied.
​* Wij werken samen met ouder op basis van gelijkwaardig partnerschap. Deze samenwerking maakt het mogelijk om het gezamenlijke doel na te streven: het realiseren van een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van de talenten van uw kind(eren).

De Velden in Noordwolde-Zuid staat voor respect, talent, samenwerken en zelfstandigheid!


OBS De Velden is onderdeel van Stichting Comprix.

Tuinfeest

Groep 1 t/m 8 lieten een spetterend optreden zien over de musicla Sjakie en de chocoladefabriek in de "tuin" ( veld achter de school).
We mochten ons verheugen op een grote opkomst.
Foto's via de link: Pleinfeest of in ons fotoboek.
 

 

Sportdag

Deze keer vond de sportdag plaats op het Olyphia veld.
Iedereen zette zijn beste beentje voor.
Foto's via de link:Sportdag   of via ons fotoboek.
 

 

Zuiderfeest

Vrijdag 23 juni werden de leeringen uigenodigd voor een spelmiddag.
Er werden leuke en spannende spelen gespeeld en de middag werd afgesloten met een disco. Foto's kunt u vinden in ons fotoboek of via  de link: Zuiderfeest
 

 

Schoolreis groep 1 en 2

Deze keer gingen de groepen 1 en 2 voor de eerste keer naar "De Drentse Koe" in Ruinerwold. Wat hebben de kleuters deze dag gespeeld!! Een super dag!!
Foto's kunt u vinden in het fotoboek of via de link: Schoolreis groep 1 en 2