Welkom

OBS De Velden is een kleine dorpsschool in Noordwolde Zuid.
De naam "De Velden" komt van het Westerse- en Oosterse veld, de gebieden die buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners in de 19e eeuw.
Ons motto: "Ieder kind is uniek". Deze gedachte bepaalt onze opdracht. Kinderen hebben het recht om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
OBS De Velden is onderdeel van Stichting Comprix.

Sinterklaas op bezoek op De Velden

Donderdag 1 december was het zover! De Pieten kwamen zonder Sinterklaas het schoolplein op. Sint was zoek. Met z’n allen zijn we naar Johannes de Mooijstraat gelopen en kwamen we daar Sinterklaas tegen met de "tractor"tram. Fijn dat alle kinderen in de wagen konden terug naar school. In de Binnenhof werd Sint welkom geheten en werd toegezongen. Daarna bezocht Sinterklaas alle groepen.
We kunnen terug zien op een heel ontspannen en geslaagde ochtend.
Foto's via de link Sinterklaasfeest en Surpriseparty groep 6,7 en 8 of in het fotoboek.

 

Schoolvoorleeswedstrijd

Donderdag, 27 oktober vond de voorleeswedstrijd plaats waar uit elke groep een leerling mocht meedoen. Voor de juryleden was het een moeilijke keus.
Op Jan Willem uit groep 1 is de keus gevallen!! Knap gedaan!.
Alle deelnemers kregen een oorkonde en een boekenlegger. En de winnaar nog een boekenlegger. Ook de juryleden werden verrast met een kleinigheid.
Foto's in fotoboek of via de link Schoolvoorleeswedstrijd
 

 

Projectmiddag kinderboekenweek

Op donderdagmiddag, 6 oktober, was de projectmiddag voor alle leerlingen. Er werden verschillende activiteiten gedaan zoals de dans van Kinderen voor kinderen inoefenen, een leesbril knutselen, een illustratie maken n.a.v. van een verhaal en er werd voorgelezen of spelletjes gedaan door opa's en oma's!
Foto's van deze gezellige middag kunt u vinden in ons fotoboek of via de link Projectmiddag Kinderboekenweek
 

 

Opening Kinderboekenweek : "Voor altijd jong"

Maandagmorgen 5 oktober mochten "oma en opa" de kinderboekenweek openen die dit jaar in het teken staat van opa's en oma's in kinderboeken.
De volgende ochend werd er schoolbreed gelezen de oudste kinderen lazen de jongsten voor. Foto's staan in het fotoboek of via de link Opening kinderboekenweek 2016 en Voorlezen
 

 

Sportdag groep 8 Comprix scholen

In het kader van de fusie van Comperio en Prima, nu de stichting Comrpix, was er een  feestelijke en gezamenlijke dag. Voor alle groep 8 leerlingen was er een sporttdag in Wolvega of in Oosterwolde. Groep 8 heeft in Wolvega een geslaagde en sportieve ochtend gehad!
Foto's via de link ComprixSportdag groep 8 of in ons fotoboek.