Welkom

OBS De Velden is een kleine dorpsschool in Noordwolde Zuid.
De naam "De Velden" komt van het Westerse- en Oosterse veld, de gebieden die buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners in de 19e eeuw.
Ons motto: "Ieder kind is uniek". Deze gedachte bepaalt onze opdracht. Kinderen hebben het recht om hun eigen persoonlijkheid te ontwikkelen.
OBS De Velden is onderdeel van Stichting Comprix.

Sinterklaas op bezoek op De Velden

Donderdag 1 december was het zover! De Pieten kwamen zonder Sinterklaas het schoolplein op. Sint was zoek. Met z’n allen zijn we naar Johannes de Mooijstraat gelopen en kwamen we daar Sinterklaas tegen met de "tractor"tram. Fijn dat alle kinderen in de wagen konden terug naar school. In de Binnenhof werd Sint welkom geheten en werd toegezongen. Daarna bezocht Sinterklaas alle groepen.
We kunnen terug zien op een heel ontspannen en geslaagde ochtend.
Foto's via de link Sinterklaasfeest en Surpriseparty groep 6,7 en 8 of in het fotoboek.