Informatie


Schooltijden

We werken met een continurooster, het vijf gelijke dagen model. 

  • De groepen 1 t/m 8 gaan alle dagen van 08.30 tot 14.00 uur naar school.
  • I.v.m. de gevolgen van Covid-19 brengen de ouders hun kind tot het hek.
  • De kinderen gaan naar een vast plek, waar de leerkracht hen opvangt.
  • De kinderen van groep 5 t/m 7 (8) mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen binnenkomen. 
  • De 1e bel is afscheid gaan we allemaal naar binnen en 5 minuten latern is het starttijd aanvang lessen.