Informatie


Schooltijden

We werken met een continurooster, het vijf gelijke dagen model. 

  • Alle dagen gaan groep 1 t/m 8 van 08.30 tot 14.00 uur naar school.
  • De leerlingen en ouders mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen binnenkomen. 
  • De bel is afscheid nemen en starttijd aanvang lessen.