0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

Ouder Vereniging (OV)

Als ouders/ verzorgers wordt u automatisch lid van de oudervereniging zodra u, uw kind aanmeldt bij ons op school. De OV bestaat uit minimaal 3 leden, ouders van kinderen van school, en maximaal 13 leden. De OV heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het organiseren van activiteiten voor de kinderen. 
Elk jaar is er een verkiezing. Er kunnen leden worden herkozen of er worden nieuwe leden benoemd. Er wordt geen zakelijke ouderavond meer gehouden. De OV heeft besloten dat na de presentatie van de Kinderboekenweek o.a. het financieel verslag ter inzage ligt. Dan kan er ook een verkiezing plaatsvinden.
De OV benoemt iedere twee jaar uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en komt ongevver één keer in de twee maanden bijeen. Bij deze vergaderingen is altijd één of twee personeelslid/ personeelsleden aanwezig.  

In de oudervereniging hebben zitting vacant (voorzitter/ secretaris), Marisca van Laar (penningmeester) en Marjolein Bakker en Johanna Kleveringa.
De oudervereniging is op zoek naar nieuwe leden!! 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u bij de leden van de oudervereniging terecht of een mail sturen naar ov@obsdevelden.nl of naar de penningmeester: penningmeester@obsdevelden.nl

Naast de vele jaarlijkse activiteiten (mede)organiseert de OV: 

  1. Verslag van het financieëel verslag ligt ter inzage in school tijdens een shoolactiviteit. Dit wordt met jullie gedeeld via Parro.
  2. Jaarafsluting groep (7) 8 of gezamelijke schooljaarafsluiting
  3. Fancy fair ( 1x in de twee/ drie jaar)
  4. Kerstmaaltijd, paaseieren zoeken enz.