Informatie


Ouder Vereniging (OV)

Als ouders/ verzorgers wordt u automatisch lid van de oudervereniging zodra u, uw kind aanmeldt bij ons op school. De OV bestaat uit minimaal 3 leden, ouders van kinderen van school, en maximaal 13 leden. De OV heeft als doel een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de school en het organiseren van activiteiten voor de kinderen.  Elk jaar worden, tijdens de zakelijke ouderavond, enkele nieuwe leden gekozen.  De OV benoemt iedere twee jaar uit haar midden een voorzitter, secretaris en penningmeester en komt één keer in de twee maanden bijeen. Bij deze vergaderingen is altijd één personeelslid aanwezig.  

In de oudervereniging hebben zitting Monique van Breda ( voorzitter), Simone van der Walle ( penningmeester), Marjan Dekker (secretaris), Grietje en Martin Peeterse, Janet de Vegt en Diana de Jong.

Naast de vele jaarlijkse activiteiten organiseert de OV: 

  1. Zakelijke ouderavond ( najaar) met   o.a de verkiezingen, informatie over financiën.
  2. Feestelijke ouderavond en/of pleinfeest.
  3. Fancy fair ( 1x in de twee jaar)
  4. Kerstmaaltijd, paasontbijt enz.