0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

OBS De Velden is een kleine prachtig gelegen dorpsschool in Noordwolde Zuid.
De naam van de school ‘De Velden’ komt van het Westerse- en Oosterse veld, de gebieden die buiten de kolonie Wilhelminaoord werden bewoond en bewerkt door voormalige koloniebewoners in de 19e eeuw. 

Noordwolde-Zuid was oorspronkelijk een gebied dat bestond uit heidevelden, veen en groepen bomen. Het landschap veranderde drastisch door de vervening. In de 19e eeuw kwamen de eerste vaste bewoners naar wat Noordwolde-Zuid zou worden. De buurtschap die ontstond, en tot in het begin van de twintigste eeuw vooral uit plaggenhutten bestaat, werd Lombok genoemd en ligt in het Westersche Veld. Tot halverwege de twintigste eeuw was Lombok de algemene naam voor de buurtschap.

Mede onder invloed van de benaming 'Noordwolde-Westerseveld' die voor het hele gebied incluis Noordwolde werd gebruikt werd dit uiteindelijk veranderd in Noordwolde-Zuid. Er is dan ook sprake van dat het dan zich ontwikkelde tot een echt dorp. De benaming Lombok wordt dan nog weleens gebruikt als buurtduiding van de oorspronkelijke kern waaruit het dorp is gegroeid en zo ook op kaarten nog wel terug is te vinden naast die van Noordwolde-Zuid zelf.

Het dorp Noordwolde Zuid heeft een landelijk karakter. De ‘kern’ heeft een gesloten lintbebouwing, het ‘buitengebied’ heeft een verspreide bebouwing van woonhuizen en boerderijen. Het is prettig leven in het dorp, mede dankzij een actieve groep mensen die verenigd zijn in ’Plaatselijk Belang Noordwolde-Zuid’. Er is o.a. een 'werkgroep activiteiten’ die met regelmaat leuke activiteiten voor de inwoners organiseert.

OBS De Velden is de enige school in Noordwolde-Zuid en telt op dit moment ruim 60 leerlingen.
De school en het schoolplein heeft een belangrijke functie voor het dorpsleven. Zo wordt de school gebruikt als stemlocatie voor landelijke-, provinciale en regionale verkiezingen en houden de inwoners elk jaar ‘Burendag’ en het Zuiderfeest’ op het schoolplein.
Wij, als school en het bestuur Comprix vinden dat een school kan bestaan dankzij de inwoners van het dorp, vandaar dat we waar mogelijk ruimte en gelegenheid bieden om het dorp leefbaar te houden.


OBS De Velden wil een plek zijn waar het dorp trots op is, een open en toegankelijke school en een fijne speel plek voor alle kinderen in het dorp. 

OBS De Velden is onderdeel van: