Informatie

De organisatie van het onderwijs

“De Velden” is een kleine school. We werken in vier basisgroepen.

  • groep 1 en 2 (onderbouw) 
  • groep 3  (middenbouw)
  • groep 4 en 5 (middenbouw) 
  • groep 6, 7 en 8 (bovenbouw)


De groepen hebben een grootte van tussen de 8 en 20 leerlingen. Een deel van de beschikbare onderwijstijd wordt ingezet voor het geven van instructie en ondersteuning in de groepen.
Kinderen in verschillende leeftijden, met verschillende leer- en sociale vaardigheden, zitten in kleine groepjes bij elkaar om te leren elkaar te helpen, samen te werken en problemen op te lossen. 
Ook vindt u een instructietafel in het lokaal. Als een bepaalde groep uitleg nodig heeft, gebeurt dit aan deze tafel.