0561 - 433 100Zuiderweg 40g, 8391 KG Noordwoldedirectie.develden@comprix.nl

De organisatie van het onderwijs

“De Velden” is een kleine school. We werken in vier basisgroepen.

  • groep 1 en 2 (onderbouw)
  • groep 3 en 4  (middenbouw)
  • groep 5 en 6 (middenbouw)
  • groep 7 en 8 (bovenbouw)

Op woensdag werken we met drie combinatiegroepen.

  • groep 1, 2 en 3 ( onderbouw)
  • groep 4 en 5 ( middenbouw)
  • groep 6, 7 en 8 (bovenbouw)


De groepen hebben een grootte van tussen de 11 en 20 leerlingen. Een deel van de beschikbare onderwijstijd wordt ingezet voor het geven van instructie en ondersteuning in de groepen.
Kinderen in verschillende leeftijden, met verschillende leer- en sociale vaardigheden, zitten in kleine groepjes bij elkaar om te leren elkaar te helpen, samen te werken en problemen op te lossen. 
Ook vindt u een instructietafel in het lokaal. Als een bepaalde groep uitleg nodig heeft, gebeurt dit aan deze tafel.